ÜRÜNLERİMİZSUDA ERİR NPK GÜBRE SERİLERİNUTRİKEY

FORMÜLASYONLAR pH EC
15-30-15+TE 5-7 ( Su solüsyonunda) 0,85 mS/cm
18-18-18+TE 5-7 ( Su solüsyonunda) 0,85 mS/cm
16-08-24+TE 5-7 ( Su solüsyonunda) 1,03 mS/cm
17-07-21+TE 5-7 ( Su solüsyonunda) 1,09 mS/cm
20-10-20+TE 5-7 ( Su solüsyonunda) 0,92 mS/cm
30-10-10+TE 5-7 ( Su solüsyonunda) 0,63 mS/cm
09-0-40+TE 5-7 ( Su solüsyonunda) 1,14 mS/cm
20-20-20+TE 5-7 ( Su solüsyonunda) 1,24 mS/cm

NUTRİKEY

NUTRİKEY, yurtdışından ithal edilen yüksek saflıktaki hammaddeler kullanılarak oluşturulan NPK serisi gübrelerimizdendir.NUTRİKEY düşük pH ve EC değerlerine sahip olmasından dolayı, yüksek alkali topraklarda içeriğinde bulunan makro ve mikro besin elementlerinden bitkinin vejetatif gelişme döneminden başlayarak, meyve hasat dönemine kadar ki geçen süre içerisinde maksimum seviyede faydalanmasını sağlar. NUTRİKEY tamamen suda çözünür ve bünyesinde Na, Cl ve Ağır metal bulundurmayan bir yapıdadır. Bu özellikleri sayesinde toprakta ve damla sulama sistemleri üzerinde tuz oluşumuna ve tıkanıklıklara neden olmağı için sulama sistemlerinin ömrünü artırır ve tuz oluşumuna bağlı bitkilerde deformasyona yol açmayan bir NPK serisidir.Bileşiminde bulunan mikro besin elementleri, toprakta bağ oluşturmaması için EDTA ile şelatlanarak bitkinin iz element alımını güçlendirmektedir.

FORMÜLASYONLAR KULLANIM DÖNEMİ
15-30-15 Köklenme ve Çiçeklenme Dönemi
18-18-18 Bitki Gelişim Dönemi Boyunca
16-08-24 Meyve Gelişim ve Uzatma Dönemi
17-07-21 Meyve Gelişim ve Uzatma Dönemi
20-10-20 Meyve Gelişim ve Uzatma Dönemi
30-10-10 Vegatatif Büyüme ve Meyve Büyütme Dönemi
09-0-40 Meyve Olgunlaşma ve Hast Dönemi Boyunca
20-20-20+TE Bitki Gelişim Dönemi Boyunca


15-30-15+TE 18-18-18+TE 16-08-24+TE 17-07-21+TE 20-10-20+TE 30-10-10+TE 09-0-40+TE 20-20-20+TE
% 15 Toplam Azot % 18 Toplam Azot % 16 Toplam Azot % 17 Toplam Azot % 20 Toplam Azot % 30 Toplam Azot % 9 Toplam Azot % 20 Toplam Azot
%4,2 Nitrat Azotu (NO3-N) %5 Nitrat Azotu (NO3-N) %6,9 Nitrat Azotu (NO3-N) %6 Nitrat Azotu (NO3-N) %5,6 Nitrat Azotu (NO3-N) %2,9 Nitrat Azotu (NO3-N) %6Nitrat Azotu (NO3-N) %5,5 Nitrat Azotu (NO3-N)
%7,9 Amonyum Azotu (NH4-N) %6 Amonyum Azotu (NH4-N) %6,9 Amonyum Azotu (NH4-N) %8,5 Amonyum Azotu (NH4-N) %5,6 Amonyum Azotu (NH4-N) %3,7 Amonyum Azotu (NH4-N) %3 Amonyum Azotu (NH4-N) %4 Amonyum Azotu (NH4-N)
%2,9 Üre Azotu (NH2-N) %7 Üre Azotu (NH2-N) %2,2 Üre Azotu (NH2-N) %2,5 Üre Azotu (NH2-N) %8,8 Üre Azotu (NH2-N) % 23,4 Üre Azotu (NH2-N) % 10,5 Üre Azotu (NH2-N)
% 30 Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit(P2O5) % 18 Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit(P2O5) % 8 Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit(P2O5) % 7 Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit(P2O5) % 10 Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit(P2O5) % 10 Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit(P2O5) % 20 Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit(P2O5)
% 15 Suda Çözünür Potasyum Oksit(K2O) % 18 Suda Çözünür Potasyum Oksit(K2O) % 24 Suda Çözünür Potasyum Oksit(K2O) % 21 Suda Çözünür Potasyum Oksit(K2O) % 20 Suda Çözünür Potasyum Oksit(K2O) % 10 Suda Çözünür Potasyum Oksit(K2O) % 40 Suda Çözünür Potasyum Oksit(K2O) % 20 Suda Çözünür Potasyum Oksit(K2O)
Bor(B): %0,01 Bor(B): %0,01 Bor(B): %0,01 Bor(B): %0,01 Bor(B): %0,01 Bor(B): %0,01 Bor(B): %0,01 Bor(B): %0,01
EDTA Şelatlı Bakır(Cu):%0,02 EDTA Şelatlı Bakır(Cu):%0,02 EDTA Şelatlı Bakır(Cu):%0,02 EDTA Şelatlı Bakır(Cu):%0,02 EDTA Şelatlı Bakır(Cu):%0,02 EDTA Şelatlı Bakır(Cu):%0,02 EDTA Şelatlı Bakır(Cu):%0,02 EDTA Şelatlı Bakır(Cu):%0,02
EDTA Şelatlı Demir(Fe):%0,02 EDTA Şelatlı Demir(Fe):%0,02 EDTA Şelatlı Demir(Fe):%0,02 EDTA Şelatlı Demir(Fe):%0,02 EDTA Şelatlı Demir(Fe):%0,02 EDTA Şelatlı Demir(Fe):%0,02 EDTA Şelatlı Demir(Fe):%0,02 EDTA Şelatlı Demir(Fe):%0,02
EDTA Şelatlı Mangan(Mn):%0,01 EDTA Şelatlı Mangan(Mn):%0,01 EDTA Şelatlı Mangan(Mn):%0,01 EDTA Şelatlı Mangan(Mn):%0,01 EDTA Şelatlı Mangan(Mn):%0,01 EDTA Şelatlı Mangan(Mn):%0,01 EDTA Şelatlı Mangan(Mn):%0,01 EDTA Şelatlı Mangan(Mn):%0,01
EDTA Şelatlı Çinko(Zn):%0,02 EDTA Şelatlı Çinko(Zn):%0,02 EDTA Şelatlı Çinko(Zn):%0,02 EDTA Şelatlı Çinko(Zn):%0,02 EDTA Şelatlı Çinko(Zn):%0,02 EDTA Şelatlı Çinko(Zn):%0,02 EDTA Şelatlı Çinko(Zn):%0,02 EDTA Şelatlı Çinko(Zn):%0,02
Molibden(Mo):% 0,001 Molibden(Mo):% 0,001 Molibden(Mo):% 0,001 Molibden(Mo):% 0,001 Molibden(Mo):% 0,001 Molibden(Mo):% 0,001 Molibden(Mo):% 0,001 Molibden(Mo):% 0,001