ÜRÜNLERİMİZSUDA ERİR NPK GÜBRE SERİLERİFERTİKEY

FERTIKEY pH EC
15-30-15+TE 5-7 ( Su solüsyonunda) 0,76 mS/cm
18-18-18+TE 5-7 ( Su solüsyonunda) 0,79 mS/cm
16-8-24+TE 5-7 ( Su solüsyonunda) 0,96 mS/cm
20-10-20+TE 5-7 ( Su solüsyonunda) 0,98 mS/cm
10-0-40+22SO3+TE 5-7 ( Su solüsyonunda) 1,05 mS/cm

FERTİKEY

FERTIKEY,yurtdışından ithal ettiğimiz yüksek saflıktaki hammaddeler kullanılarak oluşturulan üre bulundurmayan NPK serisi gübrelerimizdendir. FERTİKEY tamamen suda çözünür ve bünyesinde Na, Cl ve Ağır metal bulundurmayan bir yapıdadır. Bu özellikleri sayesinde toprakta ve damla sulama sistemleri üzerinde tuz oluşumuna ve tıkanıklıklara neden olmağı için sulama sistemlerinin ömrünü artırır.Tuz oluşumuna bağlı bitkilerdeki deformasyonu engelleyen müthiş bir NPK serisidir. FERTİKEY çok düşük pH ve EC değerlerine sahip olmasından dolayı, yüksek alkali topraklarda içeriğinde bulunan makro ve mikro besin elementlerinden bitkinin vejetatif gelişme döneminden başlayarak, meyve hasat dönemine kadar ki geçen süre içerisinde maksimum seviyede faydalanmasını sağlar. Bileşiminde bulunan mikro besin elementleri toprakta bağ oluşturmaması için EDTA ile şelatlanarak bitkinin iz element alımını güçlendirmektedir.

Ürün Formülasyon Kullanım Dönemi
FERTIKEY 15-30-15+TE Başlangıç ve Köklenme Döneminde
FERTIKEY 18-18-18+TE Çok amaçlı, Dengeli Beslenme
FERTIKEY 16-8-24+TE Meyve büyütme ve Olgunlaşma
FERTIKEY 20-10-20+TE Meyve büyütme ve Olgunlaşma
FERTIKEY 10-0-40+22 SO3+TE Meyve olgunlaşma ve Hasat


15-30-15+TE 18-18-18+TE 16-8-24+TE 20-10-20+TE 10-0-40+22 SO3+TE
15 % Toplam Azot 18 % Toplam Azot 16 % Toplam Azot 20 % Toplam Azot 10 % Toplam Azot
6,7 % Nitrat Azotu ( NO3-N) 9,8 % Nitrat Azotu ( NO3-N) 9,4 % Nitrat Azotu ( NO3-N) 11,8 % Nitrat Azotu ( NO3-N) 7,1 % Nitrat Azotu ( NO3-N)
8,3 % Amonyak Azotu (NH4-N) 8,2 % Amonyak Azotu (NH4-N) 6,6 % Amonyak Azotu (NH4-N) 8,2 % Amonyak Azotu (NH4-N) 2,9 % Amonyak Azotu (NH4-N)
30 % Suda Çözünür Fosforpenta oksit ( P2O5) 18 % Suda Çözünür Fosforpenta oksit ( P2O5) 16 % Suda Çözünür Fosforpenta oksit ( P2O5) 20 % Suda Çözünür Fosforpenta oksit ( P2O5)
15 % Suda Çözünür Potasyum oksit ( K2O) 18 % Suda Çözünür Potasyum oksit ( K2O) 24 % Suda Çözünür Potasyum oksit ( K2O) 20 % Suda Çözünür Potasyum oksit ( K2O) 40 % Suda Çözünür Potasyum oksit ( K2O)
22 % Suda Çözünür Kükürt Trioksit ( SO3)
0,01% Bor (B) 0,01% Bor (B) 0,01% Bor (B) 0,01% Bor (B) 0,01% Bor (B)
0,005 % Bakır (Cu) EDTA Şelatlı 0,005 % Bakır (Cu) EDTA Şelatlı 0,005 % Bakır (Cu) EDTA Şelatlı 0,005 % Bakır (Cu) EDTA Şelatlı 0,005 % Bakır (Cu) EDTA Şelatlı
0,04 % Demir (Fe) EDTA Şelatlı 0,04 % Demir (Fe) EDTA Şelatlı 0,04 % Demir (Fe) EDTA Şelatlı 0,04 % Demir (Fe) EDTA Şelatlı 0,04 % Demir (Fe) EDTA Şelatlı
0,03 % Mangan(Mn) EDTA Şelatlı 0,03 % Mangan(Mn) EDTA Şelatlı 0,03 % Mangan(Mn) EDTA Şelatlı 0,03 % Mangan(Mn) EDTA Şelatlı 0,03 % Mangan(Mn) EDTA Şelatlı
0,05 % Çinko (Zn) EDTA Şelatlı 0,05 % Çinko (Zn) EDTA Şelatlı 0,05 % Çinko (Zn) EDTA Şelatlı 0,05 % Çinko (Zn) EDTA Şelatlı 0,05 % Çinko (Zn) EDTA Şelatlı
0,001% Molibden (Mo) 0,001% Molibden (Mo) 0,001% Molibden (Mo) 0,001% Molibden (Mo) 0,001% Molibden (Mo)